Reglare direcție turisme și camioane

REGLAREA DIRECȚIEI 

Avem cel mai performant echipament de reglare a geometriei la tursime si dubite – verificarea directiei se face in 5SEC

Este un serviciu necesar oricărui tip de autovehicul atunci când mașina trage dreapta- stânga sau nu mai prezintă stabilitate în viraje, volanul este rigid și strâmb, auzi zgomote sau trepidații.

Poți opta pentru o verificare a direcției, care se efectuează înainte reglare. Cu această ocazie sunt identificate piesele defecte sau care nu mai prezintă garanții, din cauza cărora mașina nu mai are stabilitate și nu mai circula drept, paralel cu axul drumului.

Sistemul de direcție servește la modificarea direcției de deplasare a automobilului sau camionului. Schimbarea de mers se obține prin schimbarea planului roților de direcție în raport cu planul longitudinal al autovehiculului.

Principalele cerințe ale sistemului de direcție sunt:

 1. să permită stabilizarea mișcării rectilinii (roțile de direcție, după ce virajul a fost efectuat să aibă tendința de a reveni la poziția mersului în linie dreaptă);
 2. efortul necesar pentru manevrarea direcției să fie cât mai redus;
 3. randamentul să fie cât mai ridicat;
 4. șocurile provenite din neregularitățile căii să nu fie transmise la volan;
 5. să permită reglarea și întreținerea ușoară;
 6. să aibă o construcție simplă și să prezinte o durabilitate cât mai mare.

Virajul automobilului sau camionului este corect dacă roțile rulează fără alunecare, adică toate descriu cercuri concentrice în centrul de viraj. Nu vom insista asupra detaliilor constructive ale sistemului de direcție precum și a rolului acestuia .

Important este să întelegi necesitatea întreținerii și reparării sistemului de direcție pentru a beneficia de siguranță în exploatare, costuri cât mai reduse și nu în ultimul rând un confort cât mai redus.

Reglare direcție: defectele posibile ale sistemului

Defecțiunile sistemului de direcție se pot manifesta sub forma:

 1. manevrarea volanului necesită un efort mare;
 2. roțile de direcție oscilează la viteze reduse;
 3. roțile de direcție oscilează la viteze mari;
 4. automobilul are tendința de a devia de la mersul rectiliniu- direcția trage într-o parte;
 5. şocurile și vibrațiile de la roți se transmit volanului;
 6. zgomote anormale ale direcției.

Reglare direcție – de ce manevrarea volanului necesita un efort mare?

Defectul se datorează urmatoarelor cauze:

 • frecărilor mari în articulațiile mecanismului de direcție;
 • frecărilor anormale în caseta de direcție şi la pivoții fuzetelor;
 • deformării axului volanului, precum şi unor defecțiuni ale pneurilor, chiar și datorită dereglării unor unghiuri ale geometriei rotilor.

Frecările mari în articulații se produc ca urmare a unui montaj sau reglaj incorect, a gresajului nesatisfăcător sau a pătrunderii prafului între elementele articulației. Defecțiunile se remediază în atelierul de reparații, prin demontarea elementelor respective, prin curățarea şi ungerea lor. Frecările anormale în caseta de direcție se produc datorită gresajului insuficient, uzării sau deteriorării şurubului melc, rulmenților uzați sau incorect montați, jocului insuficient între elementele casetei sau fixării incorecte a casetei de direcție pe cadrul automobilului. Defecțiunile, cu excepția gresajului insuficient, nu se pot remedia decât la atelier.

Frecarile anormale la pivotii fuzetelor se datoreaza gresajului nesatisfacator, jocului insuficient intre pivoti şi rulmenti sau bucşe, griparii pivotilor. Remedierea consta in curatarea şi gresarea pivotilor, iar organele deteriorate se schimba la atelier.

Defecțiunile pneurilor care îngreunează manevrarea volanului pot fi: presiune insuficientă sau inegală, uzura neuniformă sau pneuri de dimensiuni diferite.

Reglare direcție – De ce roțile de direcție oscilează la viteze reduse?

Oscilatia rotilor de direcție, la viteze mai mici de 60 km/ht se datorează următoarelor cauze: presiunii incorecte în pneuri, pneuri de dimensiuni și profile diferite, roți neechilibrate, elementele sistemului de direcție sunt uzate, rulmenții roților au joc mare, osia din față deplasată, suspensia defectă (arcuri desfacute sau rupte, amortizoare defecte), cadrul deformat, geometria roților incorectă.

Defectiunile se remediaza prin referitoare la refacerea presiunii în pneuri, strângerii şi montării corecte de piese, alegerea corecta a anvelopelor. Restul defecțiunilor se remediază la atelier.

Reglare direcție – de ce roțile de direcție oscilează la viteze mari?

Cauzele sunt similare cu cele care produc oscilatii la circulația cu viteze reduse, în plus mai intervin: jocuri insuficiente la frânele din față, dezechilibrarea sau deformarea roților din spate, suporții motorului slabiți sau defecti. La viteze mari, oscilația roților de direcție este un defect periculos mai ales când aceste oscilații intră în rezonanță cu oscilatiile cadrului sau cu cele ale altor elemente ale sistemului de direcție sau suspensie.

Reglare direcție – de ce mașina trage într-o parte?

Cauzele pot fi: pneurile roților din față nu au aceeaşi presiune sau nu sunt identice ca mărime sau profil, frânele sunt reglate incorect, șasiul sau elementele brațelor de suspensie sunt deformate, unul din arcurile suspensiei din față are ochiul foii principale rupt sau arcul elicoidal are o spiră ruptă. Defectul se poate remedia în parcurs prin reglarea presiunii în pneuri. Restul defecîiunilor se remediază la atelier.

Șocurile provenite din interacțiunea roților cu drumul se transmit volanului.

Fenomenul apare în special la deplasarea pe drumuri cu denivelări datorită presiunii prea mari în pneuri, dezechilibrării roților, amortizoarelor defecte, uzării sau reglarii incorecte a elementelor sistemului de direcție.

Reglare direcție – de ce aud zgomote anormale?

Cauzele ce conduc la zgomote anormale pot fi: jocuri excesive în articulațiile transmisiei direcției, slăbirea coloanei volanului şi a suportului acestuia sau a casetei de direcție, deteriorarea rulmenților sau montarea lor greşita, frecări anormale datorită gresării nesatisfăcătoare a articulațiilor sistemului de direcție – acolo unde este cazul.

Sistemul de direcție mai poate prezenta urmatoarele defecțiuni:

Ruperea barei transversale sau longitudinale (cazul autovehiculelor cu suspensie rigida) sau a articulațiilor sferice ale capetelor de bară (cazul autovehiculelor cu suspensie indepndentă) este o defecțiune foarte periculoasă, deoarece direcția nu mai poate fi controlată. Repararea se va face în atelierul de reparație, până la care automobilul va fi remorcat.

Sistemele de direcție sunt de cele mai multe ori asistate de servomecanisme, care au rolul de a ușura efortul la volan. Câteva exemple ale simptomelor unei defecțiuni la nivelul casetei de direcție asitate de un servomecanism hidraulic sunt:

 1. Volanul se rotește “în trepte”- efectul este cauzat de opturarea circuitului. Pot fi infundate conductele, furtunele, distribuitorul, vasul de încărcare, sau orice altă combinație de probleme.
 2. Pierderi de ulei – pot apărea în situația în care există suprapresiune în circuit sau când uleiul nu este schimbat la fiecare 30.000 km. Din această cauză se depun sedimente și nu mai beneficiază de o ungere corespunzătoare. În momentul în care ungerea se diminuează apar uzuri.
 3. Se aud bătăi în momentul deplasarii autovehiculului – sunt cauzate de uzurile ce apar în elementele casetei de direcție. Cele mai des întâlnite defecte sunt uzarea danturii celor două axe și uzarea bucșelor pe care se sprijină axul cremalier.

Reglare direcție – când apar probleme la caseta de direcție?

O uzură prematură se datorează întreținerii precare, dar și a exploatării greșite, în special suprasolicitarea acestora: folosirea intensă a autovehicului pe drumuri cu denivelări, drumuri cu piatră cubică, șocurile survenite din imapactul cu obiecte dure, guri de canal, borduri înalte, dar și utilizarea exagerată a volanului în timp ce roțile nu rulează. Întreținerea precara consta în lipsa lichidului hidraulic, ce duce la forțarea întregului sistem. Acesta poate cauza probleme grave pompei de direcție, valvelor și paletelor acesteia, roților dințate ale angrenajelor, dar și a etanșeității coloanelor și camerelor de lichid.

Reglare direcție – întreținerea, repararea și reglarea sistemului de direcție

 1. Întreținerea sistemului de direcție constă și în verificarea periodicș a burdufurilor și colierelor de etanșare,care este înca un aspect important al întreținerii acestui sistem. Acestea joacă un rol foarte important în etanșeitatea pinioanelor și a roților dințate ale casetei de direcție. Praful, mizeria, pietricelele și apa ajunse în sistem duc inevitabil la defectarea partială sau chiar completă a casetei de direcție.
 2. Verificarea uzurii anvelopelor astfel încât acestea să fie uzate uniform pe zona de rulare, verificarea și completarea (dacă este cazul) a lichidului din vasul servomenismului casetei de direcție, verificarea jocurilor articulațiilor sistemului de direcție (capete de bare, pivoți, rulmenți ai roților,s.a)
 3. Repararea sistemului de direcție constă în general în înlocuirea ansamblelor (pieselor) defecte cu piese noi certificate RAR.

Uzurile sistemului de direcție, neremediate la timp, pot cauza și alte defecțiuni, cum ar fi: uzura prematură sau neuniformă a anvelopelor, defectarea sistemului de suspensie, pierderea controlului asupra direcției s.a. Reglarea sistemului de direcție constă în refacerea geometriei roților în parametrii prevazuți de fabricant. Acest lucru este posibil doar în condițiile în care sunt remediate toate problemele enumerate mai sus.

Principalii parametri ai geometriei rotilor sunt unghirile roților – atât pentru roțile directoare cât și pentru roțile cu suspensie independentă ale punții din spate. Aceste unghiuri sunt: unghiul de convergență al roților, unghiul de cădere sau de carosaj al roților și unghiul de înclinare longitudinală a pivotului. Fiecare din aceste unghiuri au o importanță deosebită în asigurarea stabilității autovehiculului în toate situațiile de rulare și implicit asupra unei uzurii normale a anvelopelor. Nu vom descrie aici rolul pe care îl are fiecare dintre aceste unghiuri.

Trebuie menționat faptul că fiecare automobil, în functie de soluția constructivă aleasă de producător, poate avea unul, două sau toate cele trei unghiuri cu posibilitatea de reglaj. În mod cert este reglabil unghiul de convergență al roților.

Reglarea geometriei roților se face în ateliere specializate certificate RAR dotate cu aparatura corespunzatoare și care trebuie să dețina o bază date de referință pentru fiecare dintre autovehiculele, pe care supune reglării. În acest sens trebuie ca la prezentarea autovehiculului să se prezinte și talonul acestuia pentru ca să poată fi identicat în baza de date a aparatului de reglare a geometrie roților.

Reglare direcție – când se efectuează?

 1. S-a lovit un obstacol sau roțile au abordat denivelări în carosabil la viteze mari – s-au produs socuri în suspensie;
 2. Se constată că anvelopele prezintă o uzură anormală sau neuniformă pe calea de rulare;
 3. Apar probleme de virare sau ținuta de drum nu este confortabilă sau stabilă;
 4. Vehiculul are tendința să se deplaseze în lateral atunci când volanul este liber- atunci când nu sunt condiții de vânt lateral sau calea de rulare nu are un bombament transversal prea mare;
 5. Volanul nu se repoziționează ușor după un viraj sau râmane întors când vehivulul se deplasează în linie dreaptă.
 6. Când sunt înlocuite anvelopele cu un set nou și se dorește ca acestea să aibă o durată de viață cât mai lungă posibil;
 7. Când sunt înlocuite cel puțin un element al suspensiei sau direcției.

Controlul și reglajul geometriei roților autovehiculului sunt aspecte importante menite a preveni apariția de evenimente rutiere nedorite sau a uzurii premature a unora dintre componentele sistemului de direcție, suspensie sau rulare. Aceasta uzură prematură conduce de cele mai multe ori la cheltuieli mult mai mari decât acelea presupuse de verificarea geometriei și corectarea acesteia.

Reglare direcție – cum se reglează geometria roților?

Principalele reglări ale geometriei roților sunt unghiul de cădere, unghiul de convergență și unghiul de fugă. Reglarea paralelismului constă în reglarea unghiurilor roților astfel încât convergența și unghiul de cădere să fie corecte.

Unghiul de cădere

Unghiul de cădere este unghiul format de roată cu calea de rulare, atunci când privim vehiculul din față. Uzura neuniformă apare atunci când acest unghi este prea mare. Unghiul de cădere este pozitiv atunci când partea superioară a roții este înclinată spre exteriorul vehiculului. Un unghi de cădere pozitiv prea mare uzează părțile exterioare ale anvelopelor. Unghiul de cădere este negativ atunci când partea superioară a roții este inclinată spre interiorul vehiculului. Un unghi de cădere negativ prea mare uzează părțile interioare ale anvelopelor.

Unghiul de convergență

Unghiul de convergență este dat de diferența distanței dintre partea anterioară și cea posterioară a două roți de pe aceeași osie, atunci când vehiculul este privit de sus. Unghiul de convergență influentează comportamentul vehiculului în viraje. Unghiul de convergență este pozitiv atunci când parțile anterioare ale anvelopelor sunt mai apropiate. Unghiul de convergență pozitiv duce la subvirare în curbe. Dacă unghiul este prea mare, banda de rulare se uzează începând din parțile exterioare.Unghiul de convergență este negativ atunci când părțile posterioare ale roților sunt mai apropiate. Unghiul de convergență negativ duce la supravirare în curbe, dând senzația unei abordari brutale a virajului. Dacă unghiul de convergență negativ este prea mare, uzura anvelopei va începe din partea interioară.

Unghiul de fugă (înclinare longitudinală a pivotului)

Unghiul de fugă este dat de diferența dintre axa pivotului în planul vertical pe lungimea autovehiculului și verticală în acest plan. Unghiul are valoare pozitivă când pivotul are axa înteapă calea de rulare în fața punctului de contact dintre pneu și sol și este negativ dacă axa pivotului înțeapă calea de rulare în spatele puctului de contact dintre pneu și sol.

IMPORTANT

După efectuarea înlocuirii unui element din compunerea mecanismului de direcție sau suspensie pentru cazul roților directoare sau roților independente este recomandată verificarea geometriei roților în urma căreia va fi eliberat un buletin prin care se autentifică că valorile ughiurilor roților se încadrează în parametrii prevazuți de fabricant. Solicitarea efectuării unei geometrii numai asupra unei punți (puntea față), în condițiile în care puntea spate este cu suspensie independentă este un fapt incorect și prin urmare autovehiculul nu va avea garantată o geometrie corectă a roților.