Garanții

Garantăm că mărfurile livrate corespund din punct de vedere calitativ, în conformitate cu certificatul de garanție emis de producător. Mărfurile sunt garantate pe o perioadă de 24 de luni de la data cumpărării pentru defecte de fabricație sau garanția producătorului.

Pentru manoperă oferim 90 de zile de garanție.

În cazul anvelopelor, acestea pot fi utilizate în condiții de siguranță în trafic pentru circulația rutieră, respectând instrucțiunile de utilizare, fără a depăși limita de uzură marcată prin avertizorul TWI.

Pentru marca TORQUE oferim garanție 5 ani, iar la achiziționarea a 4 anvelope de autoturism, cargo si 4×4, oferim CASCO la 1 anvelopa din cele 4, în primul an de exploatare, în 48H.

În următoarele cazuri, garanția nu se mai aplică:

  1. mărfurile ale căror mărci comerciale nu mai sunt lizibile din cauza intervenției fizice prin orice mijloace exercitate asupra lor cu scopul intenționat de a le șterge, cu excepția cazului în care aceasta este consecința uzurii normale datorat utilizării mărfii, în condițiile respectării tuturor instrucțiunilor tehnice de folosire
  2. nerespectării condițiilor de utilizare a mărfurilor, înscrise pe ele, referitoare la sarcina maximăpe roată, presiune maximă și viteză maximă admisă
  3. intervenției asupra mărfii, cu scopul de a o repara de către persoane neautorizate
  4. intervenției asupra mărfii  cu scopul de a o repara în locuri sau ateliere neautorizate, nespecializate, care nu dispun de echipamente și personal calificat
  5. ( în cazul anvelopelor ) montării necorespunzătoare a mărfii pe jante improprii, fără a se ține cont de axă sau alte cazuri neconforme, nespecificate de producător
  6. alegerii deficitare a mărfii, caz în care nu s-a ținut cont de specificațiile producătorului
  7. identificării urmelor de agresiune asupra mărfii , din partea unor factori externi
  8. identificării unor defecte survenite în urma unui accident de circulație sau șocuri de altă natură.
  9. mărfurile nu sunt însoțite de documentele fiscale emise de unitatea noastră
  10. mărfurile au fost parțial sau total consumate sau asupra conținutului mărfurilor s-a intervenit cu substanțe sau elemente externe, neconforme cu specificațiile producătorului